Facilitator

Als facilitator zorg ik voor een omgeving waarbinnen groepen productiever en effectiever zijn. Ik begeleid het proces en ondersteun de groep om samen verder te komen. Een facilitator ondersteunt de bijeenkomst of vergadering, maar draagt niet bij aan de inhoud. Faciliteren betekent letterlijk ‘makkelijk maken’, en dat is precies mijn rol.

Ambitieuze en concrete vraagstellingen zijn het startpunt voor elke sessie.

werkvormen

Spelmetafoor-subgroepElke vraagstelling vraagt om een eigen benadering. Daarvoor put ik uit de vele werkvormen die een facilitator ter beschikking staan. Ik kies ze zo uit, dat ze samen een effectieve, energieke en afwisselende sessie vormen, die goed past bij de deelnemers.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, dat de resultaten in de praktijk worden toegepast. Ik kan adviseren over het vervolgtraject, of al in de sessie werkvormen inbouwen die een actief vervolg ondersteunen. Bijvoorbeeld door het maken van Flip-video’s tijdens of na de sessie.

De gereedschapskist van een facilitator is ruim gevuld met werkvormen, de keuze uit dit assortiment wordt bepaald door het doel van de sessie, de voorkeuren van de deelnemers en wat er mogelijk is op een locatie.  Dit zijn mijn favoriete tools:

Tools om te analyseren

Risico analyse, SWOT, cause & effect diagram, interviews, klantenpanels, learning journey, het business model canvas van Alex Osterwalder.

Image credit: http://www.onlinecollege.org/left-or-right-brain

Image credit: http://www.onlinecollege.org/left-or-right-brain

Tools die het vraagstuk via de rechter hersenhelft benaderen

theatersport, visualisaties, beeldende technieken, cooperatief spel, opstellingen, video’s maken.

Tools om te creëren

Brainstormen (online/face to face), Theory U, CPS (creative problem solving), visualisaties.

Tools om te beslissen

Krachtenveld analyse, criteria matrix, stemmen, intuitieve beslissingsmethoden.

Tools om te discussiëren

Debat, dialoog, interviews, vissenkom, forum, lagerhuis debat. (zie ook ‘gedachtenbomen‘)

Tools om kennis te delen

World café, open space, appriciative inquiry, kennis markt.

mijn specs

Certified Professional Faciliator IAF
Drs.
Onderwijskundige
250+ sessies
Uitsluitend maatwerk


Ervaring op gebied van:

  • presenteren, interviewen, discussies leiden, camera ervaring, radio ervaring.
  • midden en senior management
  • top niveau (CEO, Secretaris Generaal, staatssecretaris, minister, burgemeester)
  • Professionals op  academisch niveau
  • Professionals met een beta-achtergrond
  • groepen tussen de 5 en 200 mensen
  • All tailormade unique programmes

[hupso]

portfolio facilitator


Portfolio 2018

Gespreksleider City Deals Kennis Maken

Heidag EZ

Facilitation Award gewonnen

Marktconsultatie Nederlandse Kustwacht

Heidag energie directies EZ

Bestuurlijke conferentie Drechtdoorsteek

Rondetafelgesprek over Facility Management

Van Shared Service Centre naar integrale dienstverlening

Kick-off Next Generation Infrastructures

Werksessie ‘Deltarouteboek’

Uitreiking Trainee Trophee 2015

Werksessie Afstemming Samenwerking RWS – I&M

Gespreksleider Academische werkplaats Jeugdgezondheidszorg

Evaluatiesessie

CEO ontbijt groen beton 2030

Themabijeenkomst G4 ‘Bereik in de Wijk’

Slotbijeenkomst Provinciale Jeugdzorg

Workshop ‘Videopitchen’. Op SIA congres voor HBO onderzoekers

Sessie Leren van crises