Door:
7 december 2014

CEO ontbijt groen beton 2030

Twintig CEO’s van grote bouwbedrijven gaan met elkaar en de DG Hendrik Jan Dronkers van Rijkswaterstaat in gesprek over het commitment om groen beton op grote schaal in bouwprojecten in te gaan zetten. Als het rijk als opdrachtgever geen zekerheid of vertrouwen geeft, is het voor het bedrijfsleven te risicovol om te investeren.
De stuurgroep heeft het commitment van de top nodig, om innovaties in groen beton verder te ontwikkelen.
Dat lukt tijdens deze ontbijtsessie. Al moet de praktijk natuurlijk uitwijzen of er boter bij de vis komt….

Opdrachtgever:
Evert Schut, programmamanager Groen Beton, RWS.

LINK: http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2015/01/31/grote-doorbraak-van-groen-beton-staat-voor-de-deur