Door:
4 december 2014

Themabijeenkomst G4 ‘Bereik in de Wijk’

Kessler stichting en Stichting Anton Constandse

Managers, beleidsmedewerkers, maatschappelijke opvang en beschermd wonen uit
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht gaan met elkaar in gesprek over de afstemming tussen zorg en wonen.
Wat verandert er nu de Gemeentelijke rol verandert en de woningbouw corporaties zich vooral op hun core-business concentreren? Wat betekent dit voor daklozen in de grote steden die een woning zoeken? Hoeveel ruimte is er nog op de woningmarkt voor deze kwetsbare groep.

In het Korzo theater in Den Haag komen zij bij elkaar. Mooie combinatie van symposium met sprekers en een thema-carrousel in de foyer.

Opdrachtgever: Marleen Bergen, Kessler stichting.