Liefde voor mijn vak

Echte liefde gaat over plezier, eerlijkheid, invoelendheid, nieuwsgierigheid en overvloedige aandacht. Ik hoop dat het niet al te soft overkomt, maar ik probeer deze begrippen altijd toe te passen als ik een bijeenkomst leid. Ik ben natuurlijk ook wel eens een kreng, maar daar kom ik later op terug.

Het kost niet zoveel moeite om mijn werk met liefde te doen.

PLEZIER

De voorbereiding van een bijeenkomst is al een feest op zich. Samen de kern te pakken krijgen, de ambitie waarmaken, een rode draad bedenken en mooie werkvormen die daarbij passen. Op een podium staan vind ik heerlijk. Het aanvoelen en uitdagen van het publiek, hun zorgen verwoorden, hun vragen laten beantwoorden, grappen maken: daar heb ik plezier in.

EERLIJK

Eerlijk vragen stellen, maar ook eerlijk toegeven als ik het niet begrijp. De zaal begrijpt het dan meestal ook niet. Eerlijk reageren op wat een verhaal bij mij teweeg brengt, ook als het over gevoelens gaat. Want ook dat is vaak wat het publiek voelt.

INVOELINGSVERMOGEN

Zonder invoelingsvermogen, is er geen verbinding. De basis van alle communicatie is de intentie om elkaar echt te begrijpen.

08-kleinNIEUWSGIERIGHEID

Nieuwsgierigheid is voor een dagvoorzitter een  goede eigenschap. Die wordt dan ook volop bevredigd in dit werk. Ik kom in aanraking met onderwerpen waar ik nog nauwelijks iets over wist. Ik mag tot de kern van vraagstukken doordringen en daarover praten met interessante, slimme, leuke mensen. En ik ontmoet opdrachtgevers in alle soorten en maten, die me hun zorgen en dromen toevertrouwen. Wat wil je nog meer?

AANDACHT

Aandacht is een belangrijk instrument voor mij. Er zijn zoveel signalen tegelijkertijd die ik opvang en gebruik. Terwijl ik de inhoud volg, hou ik de tijd in de gaten, de sfeer en energie in de zaal en praktische zaken zoals glaasjes water, microfoons en powerpoint presentaties.

KRENG

Oh ja, dat kreng… Waar u waarschijnlijk net zo min van houdt als ik, zijn sprekers die te lang praten, deelnemers die het gesprek domineren, mensen die in herhaling vallen, vage antwoorden op duidelijke vragen… Afijn, u verwacht dat ik dit soort zaken aanpak en in goede banen leidt. Dat doe ik dan ook. Streng, met een alleraardigste glimlach.

Bekijk mijn portfolio voor een overzicht van recente opdrachten en opdrachtgevers.

PORTFOLIO