IMG_01281

Facilitator

Als facilitator zorg ik voor een omgeving waarbinnen groepen productiever en effectiever zijn. Ik begeleid het proces en ondersteun de groep om samen verder te komen. Een facilitator ondersteunt de bijeenkomst of vergadering, maar draagt niet bij aan de inhoud. Faciliteren betekent letterlijk ‘makkelijk maken’, en dat is precies mijn rol.

Ambitieuze en concrete vraagstellingen zijn het startpunt voor elke sessie.

werkvormen

Spelmetafoor-subgroepElke vraagstelling vraagt om een eigen benadering. Daarvoor put ik uit de vele werkvormen die een facilitator ter beschikking staan. Ik kies ze zo uit, dat ze samen een effectieve, energieke en afwisselende sessie vormen, die goed past bij de deelnemers.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, dat de resultaten in de praktijk worden toegepast. Ik kan adviseren over het vervolgtraject, of al in de sessie werkvormen inbouwen die een actief vervolg ondersteunen. Bijvoorbeeld door het maken van Flip-video’s tijdens of na de sessie.

De gereedschapskist van een facilitator is ruim gevuld met werkvormen, de keuze uit dit assortiment wordt bepaald door het doel van de sessie, de voorkeuren van de deelnemers en wat er mogelijk is op een locatie.  Dit zijn mijn favoriete tools:

Tools om te analyseren

Risico analyse, SWOT, cause & effect diagram, interviews, klantenpanels, learning journey, het business model canvas van Alex Osterwalder.

Image credit: http://www.onlinecollege.org/left-or-right-brain

Image credit: http://www.onlinecollege.org/left-or-right-brain

Tools die het vraagstuk via de rechter hersenhelft benaderen

theatersport, visualisaties, beeldende technieken, cooperatief spel, opstellingen, video’s maken.

Tools om te creëren

Brainstormen (online/face to face), Theory U, CPS (creative problem solving), visualisaties.

Tools om te beslissen

Krachtenveld analyse, criteria matrix, stemmen, intuitieve beslissingsmethoden.

Tools om te discussiëren

Debat, dialoog, interviews, vissenkom, forum, lagerhuis debat. (zie ook ‘gedachtenbomen‘)

Tools om kennis te delen

World café, open space, appriciative inquiry, kennis markt.

mijn specs

Certified Professional Faciliator IAF
Drs.
Onderwijskundige
250+ sessies
Uitsluitend maatwerk


Ervaring op gebied van:

  • presenteren, interviewen, discussies leiden, camera ervaring, radio ervaring.
  • midden en senior management
  • top niveau (CEO, Secretaris Generaal, staatssecretaris, minister, burgemeester)
  • Professionals op  academisch niveau
  • Professionals met een beta-achtergrond
  • groepen tussen de 5 en 200 mensen
  • All tailormade unique programmes
Share Button

portfolio facilitator


IMG_0138

Heidag EZ

iaf-award-logo

Facilitation Award gewonnen

kustwacht-logo

Marktconsultatie Nederlandse Kustwacht

Ministerie_economische_zaken

Heidag energie directies EZ

aalsmeer

Bestuurlijke conferentie Drechtdoorsteek

Hutten

Rondetafelgesprek over Facility Management

Logo CDC Defensie

Van Shared Service Centre naar integrale dienstverlening

NG Infra

Kick-off Next Generation Infrastructures

lef

Werksessie ‘Deltarouteboek’

Trainee Trophee

Uitreiking Trainee Trophee 2015

lef

Werksessie Afstemming Samenwerking RWS – I&M

vu-mc

Gespreksleider Academische werkplaats Jeugdgezondheidszorg

Logo_Deltares_1

Evaluatiesessie

071214 Groen beton

CEO ontbijt groen beton 2030

kessler.jpg

Themabijeenkomst G4 ‘Bereik in de Wijk’

logo-provincie-zuid-holland-landscape

Slotbijeenkomst Provinciale Jeugdzorg

logo sia

Workshop ‘Videopitchen’. Op SIA congres voor HBO onderzoekers

211114 Crisis#1

Sessie Leren van crises

191114 Smart Cities

Symposium Smart Cities Innovatie Tafel Infrastructuur

webinar

Webinar ‘Infographics’