Door:
26 januari 2015

Werksessie Afstemming Samenwerking RWS – I&M

Zowel bij het ministerie van I&M als Rijkswaterstaat zijn medewerkers actief op het gebied van Kennis, Innovatie en Strategie. Deze sessie zorgde ervoor dat deze mensen elkaar leerden kennen, wisten van elkaar waarmee ze zich bezig houden en terreinen gingen identificeren waarop ze zeker moesten samenwerken.

Opdrachtgevers: Karin Olsthoorn (I&M) en Onno van Sandick (RWS) bij LEF Futurecenter

Share Button