Door: Judith de Bruijn
13 juli 2014

Training ‘van vergadering naar workshop’

Training van vier dagdelen met tussentijdse coaching voor de afdeling ‘projecten, klantcontact en innovatie’ van de Gemeente Den Haag.

De vraag

Hoe kunnen we onze vergaderingen inspirerender en effectiever maken? Hoe krijgen we meer input van de deelnemers, meer commitment en meer teamgeest?

In vier middagen, verspreid over 4 maanden, heb ik mijn kennis als facilitator overgedragen.

De onderwerpen

  • de creatieve brainstorm begeleiden
  • creatieve kennismakingsvormen waarin iedereen zichzelf laat kennen
  • een evaluatieworkshop waar je wat van leert
  • het voorbeeldgedrag van de facilitator
  • het gebruik van de SWOT-analyse
  • technieken zoals PMOZ om een concept verder te ontwikkelen
  • discussievormen en discussies leiden
  • de Roos van Leary om passieve deelnemers te activeren

Tussentijds gingen de deelnemers in duo’s een eigen sessie voorbereiden en faciliteren. Daarbij fungeerde ik als coach. Hun resultaten werden uiteraard teruggekoppeld in de training.

Een mooi traject, waarbij het iedereen goed beviel is om geen vast programma te maken, maar flexibel in te spelen op het groeiproces van de groep.

Unknown

Op deze twee flappen hebben twee deelnemers schematisch een samenvatting van de leerervaringen van de training gemaakt.

Opdracht uit ‘Actiekaarten’ van Titia van der Ploeg.

April – juli 2014. Opdrachtgever en referenties: Simone Adekoya of Herman de Kievith, gemeente Den Haag.