Door: Judith de Bruijn
23 april 2015

Slotconferentie Geo Impuls

Vijf jaar aandacht voor de ‘ondergrond’. Op 23 april 2015 werd dit project van RWS en belangrijke bouwpartners afgerond. De resultaten, toolbox, ervaringen, nieuwe richtlijnen worden gedeeld in een inspirerende sessie in het LEF Future Center.

De conferentie eindigt met een mooi moment op het podium waar 30 bestuurders, directeuren en verantwoordelijken hun ‘poot’ zetten onder de intentieverklaring.

Opdrachtgever: Paul Cools, Rijkswaterstaat, in samenwerking met het centrum voor ondergronds bouwen.

IMG_3810