Door:
8 december 2014

Seminar ‘Omgaan met onzekerheid in het MIRT-proces’

Beleid wordt gemaakt op basis van voorspellingen en modellen. Maar steeds vaker blijkt dat de werkelijkheid deze modellen en scenario’s inhaalt. Moeten de modellen verder verfijnd worden? Of is de tijd van beleid op basis van modellen verleden tijd? De minister heeft een projectgroep in het leven geroepen om dit te onderzoeken.

Beleidsmedewerkers en strategisch adviseurs van I&M, RWS, Prorail laten zich tijdens het seminar inspireren door sprekers en komen tot meningsvorming over de bruikbaarheid van modellen in het MIRT-proces.

Met:
Vincent Marchau: hoogleraar Onzekerheid en adaptiviteit van maatschappelijke systemen aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zef Hemel, eigenzinnig planoloog en initiatiefnemer van ‘de Nieuwe Wibaut’ in Amsterdam.

Opdrachtgever: Willem Homan, Rijkswaterstaat