Door: Judith de Bruijn
20 november 2015

RWS – BIM Marktdag

Bouwwerk Informatie Management (BIM) is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Eenmalig inwinnen van data en meervoudig gebruiken en delen van informatie staat centraal.

Het doel van deze bijeenkomst was om de belangrijke marktpartijen in de onderhoudsmarkt:

  • De urgentie van goede informatievoorziening later doorleven
  • Een goed begrip hebben van wat BIM wel of niet is
  • Duidelijk maken wat BIM concreet voor hen gaat betekenen
  • Enthousiast maken voor BIM

Ik heb zelf veel tijd gestoken in het voorbereiden van de BIM-story. Het verhaal over de geschiedenis en stakeholders van BIM werd verteld door een aantal sleutelfiguren. Inhoudelijk heb ik dit helemaal voorbereid en in een estafette interviewvorm uitgevoerd.

Er namen aan deze bijeenkomst in Maarssen ruim 200 mensen deel.
We werkten met de effectieve digitale interactietool Metaphora. www.metaphora.com

Sprekers: o.a. Patrick Buck, Cees Brandsen, Johan Schouten e.v.a.

 

Opdrachtgever: Annemieke Meester – change manager bij Rijkswaterstaat.