Door: Judith de Bruijn
2 december 2015

Onderwijsbijeenkomst over ouderbetrokkenheid

Als ouders meer betrokken zijn bij de school van hun kinderen, heeft dit een positief effect op de schoolprestaties van die kinderen. De gemeente Den Haag zet zich daarom sterk in voor het vergroten van ouderbetrokkenheid op school.

Rondom dit thema kwamen professionals uit het PO, VO en MBO bij elkaar in Theater De Regentes in Den Haag, een prachtig verbouwd badhuis. Een van de sessie vond plaats in ‘het diepe’.

Verrassende werkvorm

Als afsluiting deden we samen met de hele zaal een intervisiebijeenkomst. We vroegen het publiek om een casus aan te dragen over hoe ouderbetrokkenheid te vergroten. Een van de PO leerkrachten gaf aan hoe lastig het was om dat de doen bij Turks sprekende ouders. De hele zaal dacht mee en gaf vanuit hun kennis en ervaring geweldige adviezen. Erg leuk om een afsluiting zo te doen, zeker omdat het niet voorbereid kon worden. Een gok die heel goed uitpakte. Fijn om een opdrachtgever te hebben die zoiets aandurft.

Met o.a. wethouder Ingrid van Engelshoven en directeur stichting brede buurtschool Michael Krul.

Opdrachtgever: Gea Velt – beleidsmedewerker Gemeente Den Haag

Ouderbetrokkenheid gem Den haag