Door: Judith de Bruijn
12 oktober 2014

De grote vraag is….

 

Wat wil jouw publiek weten?
En wat weten ze al?

Vaak kan je daar vooraf maar een beperkte inschatting van maken. Toch is inspelen op hun behoefte cruciaal voor het succes van je presentatie.
Dus waarom zou je niet beginnen met die vraag? Om daar een goed resultaat mee te behalen, moet je het rustig opbouwen want zeg nou eerlijk… zou jij jezelf direct willen profileren als iemand-die-het-niet-weet?

 

Wat niet werkt is een algemene vraag

I-Dont-KnowWat zijn uw verwachtingen van deze workshop?” “Wat hoop je hier vandaag te halen?
Een publiek slaat daar van dicht. De meest mensen komen namelijk net ergens anders vandaan en duiken blanco jouw presentatie in.  Over jouw veelomvattende vraag hebben ze meestal nog niet nagedacht. Na veel duwen en trekken krijg je dan antwoorden als:inspiratie, iets nieuws leren, verrast worden. Begrijpelijk. Maar deze informatie gaat je als spreker niet helpen om je verhaal beter af te stemmen op de doelgroep.

Start met een gesloten vraag

Maak het je publiek makkelijk: stel een laagdrempelige vraag die heel makkelijk en snel te beantwoorden is. Laagdrempelig is een gesloten vraag waarbij je niet meer hoeft te doen dan je hand opsteken.
“Wie van jullie heeft er al ervaring met (het thema van je verhaal)?” Wie een beetje? En wie nog helemaal niet?”
Dit geeft je al direct een inschatting van het niveau van de deelnemers.

 

Vraag door bij de meer ervaren deelnemers

i-knowHet is handig om te starten met doorvragen bij de mensen die aangeven al wel ervaring te hebben. Als je deze mensen vraagt om een voorbeeld te noemen van hun ervaring, zullen ze de kans om zichzelf binnen de groep te profileren als ‘ervaren deelnemer’ graag pakken. Vervolgens kun je vragen waar ze nog beter in zouden willen worden, welke vragen het bij ze opriep, wat ze lastig vonden.

Betrek dan de minder ervaren mensen erbij

Ook daar is het weer zaak om het hen zo makkelijk mogelijk te maken. Niemand wil zich in een groep laten zien als een nitwit, dus vertellen wat je nog niet kan of niet weet is niet prettig. Zeker aan het begin van een presentatie, in een groep onbekenden. Als je vraagt: “wie herkent dit?”, kunnen degenen met minder ervaring makkelijk bijvallen. Vraag zo nog naar wat ervaringen en werk zo toe naar de echte leervragen.

 

Een paar praktische tips

  1. Noteer de vragen op een flipover.
  2. Loop ze kort na. Geef aan welke vragen je tijdens je presentatie zult beantwoorden.
  3. Geef ook aan waarom je op bepaalde onderwerpen NU niet in kunt gaan. Geef aan hoe je die persoon toch verder kunt helpen, bijvoorbeeld door te vragen of hij of zij achteraf even naar je toe zou willen komen.
  4. Bedank iedereen oprecht voor hun input.
  5. Refereer bij de betreffende onderwerpen in je presentatie aan de gestelde vraag en check bij de vragensteller of hiermee het antwoord gegeven is.
  6. Maak gebruik van de bestaande kennis en ervaring van je publiek. Bij een bepaald onderwerp kun je hulp vragen van je publiek, door iemand die aangaf ervaring te hebben, te vragen daar iets over te vertellen.
  7. Reserveer aan het einde van je presnetatie toch nog tijd over voor resterende vragen.

 

De winst?

Good jobJe publiek voelt zich optimaal bediend en gezien.

Jij hebt laten merken dat je vraaggericht en flexibel bent.

Je hebt momenten voor interactie benut en …

je bent veel meer te weten gekomen over jouw doelgroep dan je ooit had kunnen weten als je alleen maar zelf gepraat had.

 


Speaker Notes: elke twee weken een vers artikel over presenteren


Abonneer u op Speaker Notes en ontvang de Speaker Notes Sprekerskaartjes (Microsoft Word™ sjabloon) als geschenk.

Voornaam

Achternaam

E-mailadres
jdb-sprekerskaartjes-ban-v2