Agenda – aankomende opdrachten

28 september LEF Future center: Dagvoorzitter en facilitator Conferentie ANVS (autoriteit nucleaire veiligheid en straling)

2 oktober Ahoy: Dagvoorzitter Green Deal Logistiek in de Bouw

4 oktober LEF future center: workshops ‘Grip op je groep’ en ‘Sturen met aandacht’ (in company)

12 oktober LEF future center: sessie voor Locatiemanagers ministerie van Defensie

27 oktober Gemeentehuis Den Haag: workshop Haagse Educatieve Agenda politiek en bestuurders

1 november Provinciehuis Gelderland: dagvoorzitter conferentie ‘Laaggeletterdheid’

7 november Nieuwegein Business Center: dagvoorzitter medewerkersdag Rijkswaterstaat

14 november Wagenwerkplaats Amersfoort: dagvoorzitter Stationscongres Prorail

12 en 13 december TU Eindhoven: workshops Talk like Ted, Overtuiginskracht zonder woorden en Hoe verkoop ik mijn idee.